Zavřít

Informace pro žáky a rodiče

Informace o výuce

  Ročník

Třídní učitelka

Počet žáků

1. Mgr. Ilona Stránská 7
2. Mgr. Ilona Stránská 6
3. Mgr. Martina Zahálková 7
4. Mgr. Martina Zahálková 6
5. Mgr. Miloslava Siglová 12

 

Informace o aprobovanosti
pedagogických zaměstnanců školy

Jméno a příjmení

Zaměstnána jako

Nejvyšší ukončené vzdělání

Mgr. Miloslava Siglová ředitelka Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
obor: speciální pedagogika – matematika
Mgr. Jitka Řeháková zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,
obor: Pedagogika předškolního věku
Mgr. Martina Zahálková učitelka ZŠ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
obor: učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči s možností vyučovat na I. stupni základních škol
Mgr.Ilona 

Stránská

učitelka ZŠ Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,
obor: učitelství pro I. stupeň ZŠ
p. Věra Kladivová vychovatelka, asistent pedagoga Střední pedagogická škola Litomyšl,
VOŠ pedagogická Litomyšl
,
obor: vychovatelství
pedagog volného času
p. Jitka Marešová učitelka MŠ Střední pedagogická škola Litomyšl,
obory: vychovatelství a učitelství pro mateřské školy
Kateřina Kalusová, Dis. učitelka MŠ VOŠ pedagogická Litomyšl,
obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Bc. Martina Karlíková školní asistent, učitelka Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,
obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání
Daniela Lustyková, Dis.
učitelka MŠ VOŠ pedagogická Litomyšl,
obor: Předškolní pedagogika
Vendula Hondlová, Dis. školní asistent v ŠD Pedagogické lyceum

Petr Frank                     školní asistent v MŠ    Pedagogické lyceum

Denisa Rabová, Dis. školní asistent v MŠ     VOŠ pedagogická Litomyšl,
obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Speciální pedagogika