Zavřít

Informace pro žáky a rodiče

Informace o výuce

  Ročník

Třídní učitelka

Počet žáků

1.
Vendula Hondlová, DiS.
8
2.
Mgr. Miloslava Siglová
6
3. Mgr. Miloslava Siglová 7
4. Mgr. Martina Zahálková 5
5. Mgr. Martina Zahálková 7

 

Informace o aprobovanosti
pedagogických zaměstnanců školy

Jméno a příjmení

Zaměstnána jako

Nejvyšší ukončené vzdělání

Mgr. Miloslava Siglová ředitelka Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
obor: speciální pedagogika – matematika
Mgr. Jitka Řeháková zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,
obor: Pedagogika předškolního věku
Mgr. Martina Zahálková učitelka ZŠ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
obor: učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči s možností vyučovat na I. stupni základních škol
Mgr.Ilona 

Stránská

učitelka ZŠ

t. č. rodičovská dovolená

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,
obor: učitelství pro I. stupeň ZŠ
p. Věra Kladivová vychovatelka Střední pedagogická škola Litomyšl,
VOŠ pedagogická Litomyšl
,
obor: vychovatelství
pedagog volného času
p. Jitka Marešová učitelka MŠ Střední pedagogická škola Litomyšl,
obory: vychovatelství a učitelství pro mateřské školy
Kateřina Kalusová, Dis. učitelka MŠ

t. č. rodičovská dovolená

VOŠ pedagogická Litomyšl,
obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Vendula Hondlová, Dis. učitelka

(zástup za MD)

Pedagogické lyceum

studující

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Denisa Rabová, Dis. učitelka MŠ

(zástup)

VOŠ pedagogická Litomyšl,
obor: Předškolní a mimoškolní pedagogikaSpeciální pedagogika
Lenka Hofmanová, Dis.
učitelka MŠ VOŠ pedagogická Litomyšl,
obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase
Marcela Pulkrábková
 asistent pedagoga kurz asistenta pedagoga
 Kamila Škrancová  asistent pedagoga kurz asistenta pedagoga

GDPR