Zavřít

Plán akcí

Plán akcí 1. pololetí

14. 9. 2018 Návštěva Smetanova domu (představení O Balince, dobrém štěněti)

18. 9. 2018 První návštěva spec. ped. Mgr. E. Pávkové

21. 9. 2018 Přednáška Ing. Antonína Hurycha „O včelách“ (v rámci spolupráce s SDH Čistá)

3. 10. 2018  Schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku (16:00)

3. 10. 2018 Účast žáků na Plavecké soutěži měst v Městském bazénu v Litomyšli

16. 10. 2018 Druhá návštěva spec. ped. Mgr. E. Pávkové

19. 10. 2018 Ředitelské volno – provozní důvody

25. 10. 2018 Účast žáků 2. a 3. ročníku na dílnách „Kniha jako inspirace“ v rámci projektu MAP II

26. 10. 2018 Projekt Podzimníček – Ekocentrum PALETA Oucmanice

1. 11. – 7. 11. 2018 Sběr papíru

6. 11. 2018   Návštěva Smetanova domu (Pyšná princezna – pohádkový muzikál)

14. 11. 2018  Třídní schůzka (společné zahájení v 16:00)

21. 11. 2018 Slavnost Slabikáře (1. ročník)

22. 11. 2018 Účast žáků 1. ročníku na dílnách „Dramatického ztvárnění“ v rámci projektu MAP II

29. 11.  – 30. 11.. 2018 Dvoudenní projekt Vítáme Advent (Průvod se světýlky, přespávání, adventní dílny)

2. 12. 2018  Kulturní vystoupení žáků na „Rozsvěcení vánočního stromu“ v místním kostele

3. 12. 2018 Mikulášský výlet do Pekla Čertovina

16. 12. 2018 Vánoční výstava, Den otevřených dveří

20. 12. 2018 Vánoční besídka

21. 12. 2018 Ředitelské volno

10. – 13. 1. 2019 Zimní pobyt „Snowprťata“

Přednáška „První pomoc“ Mudr. Šafránka z Fakultní nemocnice HK

31. 1. 2018 Vysvědčení