Zavřít

Plán akcí

Plán akcí 1. pololetí

14. 9. 2018 Návštěva Smetanova domu (představení O Balince, dobrém štěněti)

18. 9. 2018 První návštěva spec. ped. Mgr. E. Pávkové

21. 9. 2018 Přednáška Ing. Antonína Hurycha „O včelách“ (v rámci spolupráce s SDH Čistá)

3. 10. 2018  Schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku (16:00)

3. 10. 2018 Účast žáků na Plavecké soutěži měst v Městském bazénu v Litomyšli

16. 10. 2018 Druhá návštěva spec. ped. Mgr. E. Pávkové

19. 10. 2018 Ředitelské volno – provozní důvody

25. 10. 2018 Účast žáků 2. a 3. ročníku na dílnách „Kniha jako inspirace“ v rámci projektu MAP II

26. 10. 2018 Projekt Podzimníček – Ekocentrum PALETA Oucmanice

1. 11. – 7. 11. 2018 Sběr papíru

6. 11. 2018   Návštěva Smetanova domu (Pyšná princezna – pohádkový muzikál)

14. 11. 2018  Třídní schůzka (společné zahájení v 16:00)

21. 11. 2018 Slavnost Slabikáře (1. ročník)

22. 11. 2018 Účast žáků 1. ročníku na dílnách „Dramatického ztvárnění“ v rámci projektu MAP II

29. 11.  – 30. 11.. 2018 Dvoudenní projekt Vítáme Advent (Průvod se světýlky, přespávání, adventní dílny)

2. 12. 2018  Kulturní vystoupení žáků na „Rozsvěcení vánočního stromu“ v místním kostele

3. 12. 2018 Mikulášský výlet do Pekla Čertovina

16. 12. 2018 Vánoční výstava, Den otevřených dveří

20. 12. 2018 Vánoční besídka

21. 12. 2018 Ředitelské volno

3. 1. – 28. 3. 2019 Plavecký výcvik

10. – 13. 1. 2019 Zimní pobyt „Snowprťata“

30. 1. 2019 Bubnování – africké tance

31. 1. 2019Vysvědčení

18. 2. 2019 Matematická soutěž Pangea

20. 2. 2019 Veselé zoubky – preventivní program pro 1. ročník

1. 3. 2019 Přednáška „Zdravý životní styl“ Mudr. Cackové

9. 3. 2019 Karneval

29. 3. 2019 Matematický klokan

29. 3. 2019 Přednáška “ O životě včel“ Ing. Hurycha

8. 4. 2019 Dílny pro rodiče

10. 4. 2019 Škola na nečisto

16. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku

23. 4. 2019 Divadelní představení „Řemeslo má zlaté dno“

24. 4. 2019 Třídní schůzky

26. 4. 2019 Čarodějnická škola

29. a 30. 4. 2019 Ředitelské volno

6. 5. 2019 Kabinet malotřídních škol

9. 5. 2019 Den matek (od 16:00 v KD)

13. 5. 2019 v 16:00 Schůzka pro rodiče dětí účastnících se výměnného pobytu na Slovensko

15. – 18. 5. 2019 Návštěva slovenských dětí a učitelů v základní škole

17. 5. 2019 Školní výlet Žleby

23. 5. 2019 Fotografování – p. Špičan

28.5. 2019 Pasování na čtenáře 1. ročník

29. 5. – 1. 6. 2019 Výměnný pobyt na Slovensku

12. 6. 2019 Muzikálová pohádka „Jak se čerti ženili“ – Smetanův dům Litomyšl

14. 6. 2019 Přednáška „První pomoc“ Mudr. Šafránka z Fakultní nemocnice HK

26. 6. 2019 Bambini cup 2019

27. 6. 2019 Hasičský den

28. 6. 2019 Vysvědčení