Zavřít

Zájmové kroužky

Jako každým rokem i letos se nabízejí dětem tyto kroužky:

  • Angličtina hrou pro 1. a 2. ročník
  • Angličtina pro 4. a 5. ročník
  • Keramika
  • Taneční
  • Tvořivé ruce
  • Přírodovědný kroužek se zaměřením na myslivost