Zavřít
Kontaktní údaje

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Čistá,
okres Svitavy


Pracoviště:
Základní škola, Čistá 3
Mateřská škola, Čistá 256
Školní jídelna
Školní jídelna – výdejna
Školní družina


Telefony:
Sborovna: 461 634 115
Jídelna: 461 634 112


E-mail:
skolacista@seznam.cz

Bývalé webové stránky:

www.cista.wz.cz

Vedení školy

Mgr. Miloslava Siglová
ředitelka školy


Mgr. Jitka Řeháková
vedoucí učitelka MŠ

Základní údaje

709 85 642

DIČ CZ70985642

Bankovní spojení
Česká spořitelna, 1284773359/0800

IZO ředitelství
70 985 642


Součásti školy

Základní škola: 002 506 289

Mateřská škola: 108 040 135

Školní družina: 117 800 163

Školní jídelna: 002 906 252

Školní jídelna – výdejna: 169 100 031

Právní informace

Forma
Příspěvková organizace

Zřizovatel
Obec Čistá

Přehled hlavní činnosti školy

Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou – výdejnou a mateřská škola se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.